Kamulaştırmasız El Atma Davasını Kimler Açabilir?

Kamulaştırmasız El Atma Davasını Kimler Açabilir?

Kamulaştırmasız el atma davası, kamulaştırmasız el atma nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilen kişi tarafından açılabilir. Kamulaştırmasız el atma, kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için kamulaştırmaya tabi olmayan bir taşınmazın, bedelini ödemeksizin fiilen veya hukuken kullanımını engellemesi veya kısıtlaması olarak tanımlanabilir.

Kamulaştırmasız el atma davası, idari yargıda görülür. Kamulaştırmasız el atma davası sonucunda, mahkeme, kamulaştırmasız el atma nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilen kişiye, taşınmazın değerini tazminat olarak ödemesine karar verebilir.

Kamulaştırmasız el atma davası açabilecek kişiler şunlardır:

  • Taşınmazın maliki: Taşınmazın maliki, kamulaştırmasız el atma nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilen kişidir. Bu nedenle, taşınmazın maliki, kamulaştırmasız el atma davası açabilir.
  • Taşınmazın üzerinde hak sahibi olan kişiler: Taşınmazın üzerinde irtifak hakkı, ipotek hakkı veya intifa hakkı gibi bir hak sahibi olan kişiler de, kamulaştırmasız el atma nedeniyle mülkiyet hakkı ihlal edilen kişilerdir. Bu nedenle, taşınmazın üzerinde hak sahibi olan kişiler de, kamulaştırmasız el atma davası açabilir.

Kamulaştırmasız el atma davası açmak için, kamulaştırmasız el atma nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğinin kanıtlanması gerekir. Bu kanıtlar, taşınmazın kamu tarafından fiilen veya hukuken kullanıldığına dair deliller olabilir.